Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

by admin

Tổng cục Hải quan vừa tháo gỡ vướng mắc cho Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với hàng hoá quá cảnh.

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Cụ thể, về trường hợp vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu nhập (Mộc Bài – Tây Ninh, Hoa Lư – Bình Phước) đến các ICD thuộc cảng ICD Phước Long để thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, sau đó tiếp tục vận chuyển đến Cái Mép – Bà Rịa- Vũng Tàu để xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thực hiện theo quy định tại tiết d điểm 3 khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ).

Theo đó, trường hợp hàng hóa quá cảnh có thực hiện chuyển tải, thay đổi phương chuyển, phương tiện vận tải, người khai hải quan gửi chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải một văn bản đề nghị theo Mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp được chấp nhận, thực hiện khai báo trên từng tờ khai vận chuyển hoặc chứng từ vận chuyển theo từng chặng vận chuyển, từng loại hình tương ứng.

Địa điểm thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải thực hiện theo quy định tại điểm 9 khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP).

Trường hợp vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ các cảng trung chuyển Cái Mép – Bà Rịa – Vũng Tàu (cảng dỡ hàng) đến các ICD thuộc cảng ICD Phước Long tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển tiếp đi Campuchia qua các cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, Hoa Lư – Bình Phước, nếu các ICD thuộc cảng ICD Phước Long là cảng đích ghi trên vận đơn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7413/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2020 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp hàng hóa quá cảnh vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến các ICD thuộc cảng ICD Phước Long để thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này.

 

0

Dịch Vụ Tại Khải Minh Shipping