Dịch vụ Door To Door từ HCM-Laos, tải trọng 1900 TNE, cảng Bourbon

by admin
Đội KMC vừa hoàn thành giao hàng từ Hồ Chí Minh đến Lào đối với mặt hàng thép cuộn với sức chứa 1900 tấn, từ cảng Bourbon đến Lào. ??? ??? ???
Cho thuê tàu chở hàng các loại:
+ Tàu biển: tàu tấn từ 2000 tấn, 3000 tấn, nặng 4000 tấn, cao 5000 tấn, lớn 7000 tấn
+ Thùng 1100 tấn, 1400 tấn
+ Giao hàng, tải và bốc hàng
Vui lòng liên hệ:
⚓ 0833.4444.03
⚓ 028.3895.1111
0

Dịch Vụ Tại Khải Minh Shipping